SK Horní Měcholupy.

Srdeční záležitost

1. nábor

Sportovní klub Horní Měcholupy je zdánlivě novým subjektem na sportovním poli naší obce – městské části Praha 15. Opíráme se však o tradici SK Horní Měcholupy a jako nástupnická organizace navazujeme na jeho dřívější dlouholetou činnost.

Ve své činnosti se chceme zaměřovat na zvyšování sportovních dovedností našich dětí, v první fázi s hlavním zaměřením na rozvoj fotbalového oddílu. Prostřednictvím fotbalových tréninků a návazné fyzické přípravy chceme u dětí budovat nejen cit pro fotbalový balón, ale zároveň tříbit kompetence, které se budou hodit i v běžném životě: soutěživost, odhodlání, odpovědnost za tým a kamarády, sociální dovednosti a mentální odolnost, schopnost umět přijmout prohru a radovat se z výhry a v neposlední řadě smysl pro fair play.

Jsme spolek a jako takový jsme neziskovou organizací. Naším cílem není generování zisku, ale rozkvět fotbalu v Horních Měcholupech a vytvoření takových podmínek, ve kterých by bylo možné vychovávat a trénovat i talentované děti a mládež. Mimoto je naší ambicí působit také v mužské kategorii fotbalových soutěží.

Disponujeme kvalifikovanými trenéry s licencemi a dlouholetými zkušenostmi. Jako spolek máme jasně definované stanovy s řádně volenými a kontrolními orgány a transparentní účet. Jsme otevření novým podnětům z řad našich členů i veřejnosti, směřujícím ke zlepšení fungování klubu.

Poslání klubu: všestranný rozvoj pohybových dovedností dětí a mládeže se zaměřením na fotbal. Neopomenutelnou součástí každého sportu je hrát za každých okolností fair play a mít ze sportu radost.

Vize: v horizontu několika let vybudovat fotbalový oddíl pro výkonnostní úroveň fotbalu s dalšími přidruženými aktivitami.

MČ Praha 15
Národní sportovní agentura
MHMP
logo PFS
logo FACR

Tým

Naši trenéři a vedoucí

Photo coming soon

Tomáš Novotný

trenér U-X tel.: email:
Photo coming soon

Stanislav Trojan

trenér U-X
Photo coming soon

Tomáš Rosenvald

trenér U-X